2% z dane

V nasledujúcich odkazoch sú tlačivá potrebné k darovaniu 2% pre OZ Kráľova studňa:
1. vyhlásenie
2. potvrdenie

Fyzické aj právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok dve percentá z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Ako po ostatné roky tak aj tento rok sa OZ Kráľova studňa uchádza o Vašu dôveru a podporu v podobe 2% z dane. 

Každý dobrovoľný príspevok, bez ohľadu na výšku sumy, si budeme veľmi vážiť.

A načo chceme použiť finančné prostriedky?
Na zoorganizovanie podujatí:
Lenartovský rebriňák
Beh do kopca na Kráľovu studňu 

A hlavne na udržiavanie okolia Kráľovej studne hlavne kosenie a čistenie v letných mesiacoch a správu turistickej útulne.

Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí aj naďalej
rozvíjať a propagovať územie Kráľovej studne.


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam