otvorenie Náučného bylinkového chodníka Andreja Hrabčáka

1.9.2022 v Lenartove, OZ Kráľova studňa slávnostne otváralo Náučný bylinkový chodník Andreja Hrabčáka. „Môj dedko bol jednoduchý roľník v Lenartove, ktorý celý svoj život zasvätil bylinkám.“ takto nám začala rozprávať všetkým prítomným o ňom jeho životný príbeh vnučka Anna Popovičová. Spomínala si na detstvo ako s dedkom chodili celé leto po našom chotári a zberali jednotlivé bylinky, ktoré pán Hrabčák mal podrobne naštudované. Ako ich veľmi dôkladne sušil a odovzdával do vtedajšej Slovakofarmy Hlohovec. Následne spoluautor celej tej myšlienky Dionýz Dugas zo Sabinova a pani Viera Marecova z Popradu slávnostne odhalili úvodnú tabuľu. Pán Dugas v príhovore zdôraznil, že aj on takmer celý život sa venuje bylinkám a je veľmi rád, že mohol odborne prispieť k tomuto náučnému chodníku. Potom už všetci prítomní sa vybrali na Kráľovu studňu a mohli tak obdivovať nielen krásu nášho okolia, ale aj všetkých sedem tabúľ na ktorých sú podrobne spracované jednotlivé bylinky. Po príchode na Kráľovu studňu ich čakal výborný guľáš našej šefkuchárky Danky, koláčiky našich žien a aj malé občerstvenie. Krásne jesenné počasie dopomohlo k tomu, že ľudia si u nás mohli naozaj oddýchnuť, stretnúť a porozprávať sa so svojimi priateľmi. Skoro všetci, ktorí včera od nás odchádzali z Kráľovej studne nám veľmi pekne ďakovali, že znova sme vytvoril niečo výnimočné na Kráľove studni. Sme naozaj veľmi radi, že aj s finančnou pomocou Komunitnej nadácie Veľký Šariš sa nám podarilo vybudovať takýto jedinečný náučný chodník, ktorý je aj venovaný nášmu rodákovi a že bude dlhodobo nielen pripomínať kto bol Andrej Hrabčák, ale tiež zvýši záujem verejnosti zaujímať sa o bylinky.


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam